Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Zaposlenici

Reuf Hafizović

Finansije i računovodstvo

Oblasti rada: Obavlja poslove administrativno-tehničke i finansijske prirode (prikuplja i vodi evidenciju o stalnoj pratećoj dokumentaciji za ponude, vrši prijavu i odjavu uposlenika, izrađuje statističke izvještaje i obrasce u vezi sa materijalno-finansijskim poslovanjem).

reuf.hafizovic@heis.ba
Emina Begović

Administrativno-tehnička podrška

Oblasti rada: Administrativno - sekretarski poslovi (vodi djelovodni protokol, vrši korespodenciju sa klijentima i obavlja ostale uredske poslove).

emina.begovic@heis.ba

Stranica : 1 2 3 4 5

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...