Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Zaposlenici

Amila Rovčanin
Diplomirani inženjer građevinarstva
 
Mlađi istraživač
Ključne kvalifikacije: Upravljanje rizikom od poplava (implementacija Evropske Direktive o poplavama); izrada hidrodinamičkih modela vodotoka, hidraulička istraživanja; riječna hidrotehnika; hidrologija i statističke analize. 
Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka); Hec-Ras; AutoCad.
Jasmina Ramčić
Diplomirani inženjer građevinarstva
 
Mlađi istraživač
Ključne kvalifikacije: Projektovanje sistema vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda za stanovništvo i industriju; hidraulička istraživanja i projektovanje hidrotehničkih objekata; zaštita i upravljanje vodnim resursima, priprema procjene uticaja na okoliš, izrada ponudbene dokumentacije.
Korištenje računarskih sistema: AutoCad; WaterCad; GIS, Hec-Ras.
Dženis Sarajlić
Diplomirani inžinjer građevinarstva – magistar građevinarstva, odsjek hidrotehnika
 
Mlađi istraživač/Projektant
Ključne kvalifikacije: Organizacija i vođenje hidrauličkih mjerenja; analiza neprihodovane vode i gubitaka vode u vodovodnim sistemima; analiza vodnog bilasa; modeliranje vodovodnih sistema i otvorenih vodotoka; projektovanje sistema vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda za stanovništvo i industriju; hidraulička istraživanja i projektovanje hidrotehničkih objekata; izrada studija izvodljivosti za navodnjavanje.
Korištenje softverskih paketa: AutoCAD; Bentley WaterCAD; ArcGIS; QuantumGIS; HEC-RAS.
Janja Šaravanja

Viši hemijski tehničar

Ispitivanje voda

Ispitivanje fizikalno-hemijskih i eko toksikoloških karakteristika voda (ispitivanje površinskih, pitkih i otpadnih voda, analiza riječnog sedimenta, analiza mulja, analiza tla, analiza kamena, analiza agregata, analiza betona i analiza soli za posipanje puteva).

janja.saravanja@heis.ba
Sanela Krdžalić

Hemijsko tehnološki tehničar

Ispitivanje voda

Oblasti rada: ispitivanje fizikalno-hemijskih i eko toksikoloških karakteristika voda (ispitivanje površinskih, pitkih i otpadnih voda, analiza riječnog sedimenta, analiza mulja, analiza tla, analiza kamena, analiza agregata, analiza betona i analiza soli za posipanje puteva).

sanela.krdzalic@heis.ba
Mesalina Imamović

Hemijski tehničar-analitičar

Ispitivanje voda

Oblasti rada: ispitivanje fizikalno-hemijskih i eko toksikoloških karakteristika voda (ispitivanje površinskih, pitkih i otpadnih voda, analiza riječnog sedimenta, analiza mulja, analiza tla, analiza kamena, analiza agregata, analiza betona i analiza soli za posipanje puteva).

mesalina.imamovic@heis.ba
Emin Selimotić

Mjerno-tehnička podrška

Rukovodilac tima za mjerno-tehničku podršku

Oblasti rada: Hidraulička mjerenja, tehnička podrška za realizaciju projekata, nabavka i održavanje infrastrukturne opreme, organizacija i provođenje rada tima za tehničku podršku.

emin.selimotic@heis.ba
Muzafera Fatić

Finansije i računovodstvo

Voditeljica računovodstva

Oblasti rada: rad na svim poslovima vezanim za računovodstvo i finansije.

muzafera.fatic@heis.ba

Stranica : 1 2 3 4 5

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...