Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Zaposlenici

Dr Vukašin Balta

Diplomirani inženjer geologije

Samostalni istraživač

Oblasti rada: geologija i hidrogeologija

vukasin.balta@heis.ba
Melisa Haznadarević

Diplomirani inženjer hemije

Samostalni istraživač

Oblasti rada: određivanje fizičkih i hemijskih parametara kvaliteta voda, otpadnih voda i čvrstog otpada; aerobni i anaerobni tretman voda i otpadnih voda/otpada; prevencija i smanjenje nastanka zagađenja; čistija proizvodnja; procjena uticaja na okoliš

melisa.dzonlic@heis.ba
Dejan Musić
Inženjer građevinarstva 
 
Ključne kvalifikacije: Projektovanje sistema vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, riječna hidrotehnika, mapiranje i hidrauličko modeliranje;  Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka); HEC-RAS; HEC-GeoRAS; AutoCad; WaterCad.
dejan.music@heis.ba
Senida Džajić-Rghei
Magistar građevinarstva – diplomirani inženjer građevinarstva
 
Istraživač
 
Ključne kvalifikacije: Upravljanje poplavanim rizicima, zaštita od poplava, regulacija rijeka, hidrauličko modeliranje, istraživanje, zaštita i upravljanje vodnim resursima, planiranje i projektovanje vodovodnih i kanalizacionih sistema i uređaja za tretman otpadnih voda, konsultantske usluge na domaćim I međunarodnim projektima, procjena uticaja na okoliš. Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka), AutoCAD, HEC-Ras, WaterCAD, SewerCAD.
senida.dzajic-rghei@heis.ba
Admir Aladžuz
MA ekologije
 
Samostalni istraživač
 
Oblasti rada: Floristička i faunistička analiza, procjene utjecaja na životnu sredinu, analiza bioloških parametara u vodenim ekosistemima, okolišni inženjering, razvoj politika upravljanja prema osnovnim principima održivog razvoja, rad sa GIS alatima, sistemi upravljanja kvalitetom u laboratorijima prema ISO 17025.
admir.aladzuz@heis.ba
Vildana Goković

Diplomirani biolog

Mlađi istraživač


Oblasti rada: određivanje bioloških parametara kvaliteta voda, aerobni i anaerobni tretman voda i otpadnih voda/otpada; prevencija i smanjenje nastanka zagađenja.

vildana.gokovic@heis.ba
Namik Hadžimuratović
Magistar građevinarstva - diplomirani inžinjer građevinarstva
 
Oblasti rada: snabdijevanje pitkom vodom naselja i industrije, hidrauličko modeliranje vodovodnih sistema, dimenzioniranje hidrotehničkih objekata, hidrodinamičko modeliranje vodotoka, riječna hidrotehnika.
namik.hadzimuratovic@heis.ba
Mirza Mujčić
Magistar građevinarstva - diplomirani inžinjer građevinarstva
 
Ključne kvalifikacije: snabdijevanje pitkom vodom naselja i industrije; prikupljanje, kanalisanje i dispozicija otpadnih voda naselja i industrije; hidraulička istraživanja i dimenzioniranje hidrotehničkih objekata; riječna hidrotehnika; hidrologija i statističke analize. 
Izvrsno korištenje računarskih sistema: napredno korištenje vodećih operativnih sistema (Windows 7, Vista, XP, Windows 98), Microsoft Office (MS Office), profesionalno korištenje softvera za grafički dizajn (AutoCAD), specijalizirani hidrotehnički softveri (HecRAS) i softver ''River Surveyour Live''.
 
mirza.mujcic@heis.ba

Stranica : 1 2 3 4 5

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...