Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Zaposlenici

Sabina Hadžiahmetović
Diplomirani inženjer građevinarstva
 
Vodeći istraživač
 
Vodeći istraživač u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 10 godina  iskustva. Ključne kvalifikacije: 
Upravljanje rizikom od poplava, riječna hidrotehnika, projektovanje hidrotehničkih objekata, snabdijevanje pitkom vodom naselja i industrije, te prikupljanje, kanalisanje i dispozicija otpadnih voda naselja i industrije: izrada master planova, studija izvodivosti, projektne  i ponudbene dokumentacije; integralno upravljanje vodama; procjene uticaja na okoliš za različite industrijske projekte.
sabina.hadziahmetovic@heis.ba
Jozo Stefanjuk
Građevinski inženjer
 
Vodeći istraživač
 
Vodeći istraživač u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 30 godina  iskustva.  Ključne kvalifikacije: Mapiranje i modeliranje hidrotehničkih objekata, projektovanje drenažnih sistema, projektovanje kaptaža, projektovanje objekata vodozahvata, cjevovoda, i dr.; terenski radovi, hidrometrijska mjerenja, direktivni nadzor nad izvođenjem bušenja, izradi bunara, drenažnih zahvata; računarska izrada prijeloma knjiga i časopisa i dizajn.
jozo.stefanjuk@heis.ba
Semra Fejzibegović
Diplomirani inženjer mašinstva
 
Vodeći istraživač u oblasti okolišnog inženjerstva s više od 10 godina  iskustva
 
Ključne kvalifikacije: integralna kontrola i prevencija zagađivanja kod industrijskih procesa; procjena uticaja na okoliš; čistija proizvodnja, obnovljivi izvori energije i energijska efikasnost; provođenje energijskih audita i energetsko certificiranje objekata; međusektorski pristup zaštite okoliša, upravljanje vodama, zaštita prirode i očuvanje biodiverziteta.
semra.fejzibegovic@heis.ba
Lejla Kukavica
Diplomirani inženjer građevinarstva
 
Istraživač
 
Stručnjak u oblasti građevinarstva sa više od  10 godina iskustva.
Ključne kvalifikacije: Projektovanje sistema za vodosnabdjevanje, kanalizacionih sistema, projektovanje hidrotehničkih objekata, riječna hidrotehnika, konsultantske usluge u različitim fazama implementacije projekta; revizija i nostrifikacija projektne dokumentacije; izrada projekata za dobijanje vodnih saglasnosti; nadzor građevinskih radova, provođenje energetskih audita i energetsko certificiranje objekata.
lejla.kukavica@heis.ba
Fehad Mujić
Diplomirani inženjer građevinarstva
 
Samostalni istraživač
 
Ključne kvalifikacije:  Upravljanje rizikom od poplava (implementacija Evropske Direktive o poplavama); hidrodinamičko modeliranje vodotoka; riječna hidrotehnika; zaštita izvorišta pitke vode; Procjena uticaja na okoliš; Analiza pritisaka i uticaja te procjena rizika na površinskim vodnim tijelima; modeliranje podzemnih voda. Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka);  HEC-RAS; HEC-GeoRAS; AutoCad; WaterCad.
fehad.mujic@heis.ba
Muhamed Vajnaga
Diplomirani inženjer geodezije
 
Samostalni istraživač
 
Ključne kvalifikacije: Izvođenje i obrada geodetskih mjerenja; priprema podloga za projektovanje; CAD priprema; tehnička podrška za projekte.
muhamed.vajnaga@heis.ba
Bojana Nedić
Diplomirani inženjer građevinarstva
 
Samostalni istraživač
 
Ključne kvalifikacije: Upravljanje rizikom od poplava (implementacija Evropske Direktive o poplavama); izrada hidrodinamičkih matematskih modela vodotoka; mehanika fluida i hidraulika; hidrološke statističke analize.
Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka); HEC-RAS; HEC-GeoRAS; AutoCad; WaterCad.
bojana.nedic@heis.ba
Selma Osmanagić Klico
Apsolvent Pravnog fakulteta u Sarajevu
 
Samostalni istraživač
 
Oblasti rada: Učešće na domaćim i međunarodnim projektima na pravnom aspektu. Poznavanje EU legislative iz oblasti voda i okoliša kao i nacionalnog zakonodavstva. Izrada ugovora i drugih pravnih akata.  Voditelj tima za pripremu ponuda Instituta.
selma.osmanagic-klico@heis.ba

Stranica : 1 2 3 4

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...