Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

16/07/2014
Klimatske promjene donose neizvjesnost

Direktor Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu Tarik Kupusović rekao je Srni da se majska katastrofa uzrokovana poplavama nije mogla izbjeći, ističući da se u narednom periodu treba uzeti u obzir klimatske promjene i sve što one donose.

Više o izlaganju Prof. dr Tarika Kupusovića sa javne tribine u Doboju u okviru programa "Budi u toku - legislativa u sistemu zaštite od poplava" može se pogledati na slijedećem linku:

http://www.klix.ba/vijesti/bih/kupusovic-klimatske-promjene-donose-neizvjesnost/140716004

Prezentacija:

Poplave akumulacije hidroenergija i okoliš sa izazovima klimatskih promjena.pdf 

10/07/2014
Održana Prva BH nacionalna radionica u okviru projekta Umrežavanje za sigurno vodosnabdijevanje u Jadranskom regionu – DRINKADRIA

Prva BH nacionalna radionica u okviru projekta Umrežavanje za sigurno vodosnabdijevanje u Jadranskom regionu (u sklopu IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje 2007-2013) održana je u petak, 06.06.2014. godine, sa početkom u 11:00 u Hotelu „Sunce“, Neum, Bosna i Hercegovina, u organizaciji Instituta za hidrotehniku Sarajevo (HEIS) i JP „Komunalno” d.o.o. Neum.

Prva BH nacionalna radionica jedna je od radionica koje se održavaju u svim zemljama učesnicama u projektu. Cilj radionice je upoznavanje zainteresiranih strana sa projektom, dosadašnjim realiziranim i planiranim projektnim aktivnostima, te predstavlja poziv zainteresiranim stranama da se uključe u projekt kada je u pitanju međusobna razmjena iskustava vezanih za problematiku prekograničnog upravljanja vodnim resursima i vodovodnim sistemima, kao i da rezultate projekta koriste u svom budućem radu.

Na radionici su učestvovali predstavnici i predstavnice svih relevantnih zainteresiranih strana iz BiH iz sektora voda sa svih nivoa vlasti, kao i komunalnih vodovodnih preduzeća iz pograničnih općina između BiH i Republike Hrvatske.

U radnom dijelu radionice održane su prezentacije eksperata partnera iz BiH o uključivanju komunalnog preduzeća u jedan IPA program. Prezentiran je i pregled realiziranih i planiranih projektnih aktivnosti za naredni period, te aktuelna problematika u BiH po pitanju prekograničnog upravljanja vodovodnim sistemima i vodnim resursima. Na radionici je također održana prezentacija o razumijevanju gubitaka u vodovodnim sistemima, uz osvrt na stanje u regiji i projektnom pilot području Neum.

Nakon završenih prezentacija, održana je terenska posjeta timu za mjerenje gubitaka koji je radio na detekciji gubitaka i curenja u vodovodnom sistemu Neum.

 

30/06/2014
Delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga BiH posjetila Institut za hidrotehniku Sarajevo

U utorak, 24.06.2014 godine upriličena je posjeta delegacije Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga BiH i NATO štaba za Bosnu i Hercegovinu, Institutu za hidrotehniku GF u Sarajevu u sastavu:

  • poručnik Zoran Gaćeša, predstavnik Oružanih snaga BiH u oblasti zaštite okoline i zaštite od požara
  • Neda Tešan Tomić, Sektor za nabavku i logistiku Ministarstva odbrane BiH
  • Ines Kuburović, Glasnogovornica NATO Štaba

Nakon prezentacije izvedenih aktivnosti na projektu „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“, finansiranom od strane NATO, uvaženim gostima su prezentirane mogućnosti i kompetencije Laboratorije u sastavu Instituta, a koja se bavi ispitivanjem kvaliteta vode i tla.

Sastanak je upriličen s ciljem buduće suradnje Instituta sa pomenutim institucijama na poslovima   ispunjavanju NATO zahtjeva za zaštitu okoliša, kao sastavnog dijela NATO integracionog procesa Bosne i Hercegovine.  

 

24/06/2014
Kolegij istraživača - 20.06.2014. god.

U petak, 20.06.2014. godine u 15:00 sati, u sali za postdiplomski studij, Mr Edin Kasanović, održao je predavanje na temu: „Numerički model izbora stepena instalacija sistema malih hidroelektrana jednog vodotoka primjenom korektivnih faktora nadmorskih visina vodozahvata“, kao prijedlog teme doktorske disertacije.

 

09/06/2014
Kolegij istraživača - 06.06.2014. god.

U petak, 06.06.2014. godine u 15:00 sati, u sali za postdiplomski studij, gdin Vanja Ćurin, održao je predavanje na temu: „Iskorištavanje energije iz otpada - Waste to Energy“.

 

06/06/2014
Prezentacija Elaborata i KOP-a

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu je 04.06.2014., prezentirao projekte: «Elaborat o stanju uređenosti vodotoka na području Zeničko-dobojskog kantona»  i «Kantonalni operativni plan odbrane od poplava (KOP)», Naručilac projekata je Kantonalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici općina kantona, članovi Kantonalnog štaba zaduženi za oblast vodoprivrede, predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save i predstavnici kantonalnog resornog ministarstva i kantonalne inspekcije.

04/06/2014
06.06.2014.- Kolegij na temu "Iskorištavanje energije iz otpada" otvoren za javnost

Povodom obilježavanja 60 godina rada Instituta za hidrotehniku, pozivamo Vas da u petak, 6. juna, u vremenu od 15 do 16 sati, prisustvujete kolegiju istraživača koji ovom prilikom otvaramo za  širu javnost. Kolegij će se održati na temu Iskorištavanje energije iz otpada - Waste to Energy, a gost predavač je gdin. Vanja Ćurin, dipl.inž.maš.

22/05/2014
Počeli radovi na Projektu navodnjavanja Cvilinskog polja

Vijeće ministara BiH potpisalo je ugovor sa Svjetskom bankom koja je obezbijedila kreditna sredstva u iznosu od 30 miliona dolara, od čega 12 miliona za FBiH, 15 miliona za Republiku Srpsku i 3 miliona za Distrikt Brčko.

Ovim projektom obuhvaćeno je navodnjevanje  poljoprivrednog zemljišta na Cvilinskom polju u Općini Foča.

S obzirom da su PIU Šumarstva i Poljoprivrede pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Općina Foča/FBiH, kao i Udruženje korisnika  vode Cvilin-Ustikolina izvršili sve neophodne pripremne radnje pristupilo se izvođenju radova.

Izvođači radova su firme Mibral d.o.o Sarajevo, Kaja Company d.o.o. Goražde i Bosnaplast d.o.o Sarajevo.

Nadzor nad izvođenjem radova obavlja Institut za  hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Površina koju obuhvata projekt je 88 hektara, a vrijednost projekta jecca 890.000,00 KM.

Radovi bi trebali biti gotovi do kraja septembra mjeseca 2014. godine.

Izvor: eKapija.BA, 21.05.2014

www.ekapija.ba

20/05/2014
Zamjenik komandanta NATO štaba, brigadir Ole Fauske posjetio Institut za hidrotehniku

U ponedjeljak, 19.05.2014 godine upriličena je posjeta delegacije NATO štaba za Bosnu i Hercegovinu Institutu za hidrotehniku GF u Sarajevu u sastavu:

Brigadir Ole Fauske Zamjenik Komandanta NATO Štaba,

Danny Saracino, Savjetodavni tim NATO Štaba

Ines Kuburovic, Glasnogovornica NATO Štaba

Uvaženi gosti su upoznati sa aktivnostima provedenim na projektu „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“, finansiranom od strane NATO i koji se završava u maju 2014 godine.

Osim toga, delegacija je posjetila i Laboratoriju za kontrolu kvaliteta vode i tla, u sastavu Instituta i tom prilikom se upoznala sa naprednom opremom za uzorkovanje i analizu prioritetnih supstanci u vodi, koja je korištena za realizaciju aktivnosti monitoringa kvaliteta rijeke Bosne, a u okviru pomenutog projekta.

Na kraju posjete gostima su prezentirani i planovi za realizaciju narednih naučno – istraživačkih projekata, putem kojih bi Institut korisno iskoristio stečeno znanje i laboratorijsku opremu.

 

 

19/05/2014
Kolegij istraživača - 16.05.2014. god.

U petak, 16.05.2014. godine u 15:00 sati, u sali za postdiplomski studij, gđa Dubravka Nikolić, održala je predavanje na temu: „Teškoće u izgradnji malih hidroelektrana“.

 


Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...