Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Specijalne usluge

 • specijalistička istraživanja u kršu: hidrologija, hidrogeologija, speleologija;
 • specijalna hidraulička mjerenja u vodovodnim sistemima: mjerenja vodnog udara, ispitivanja linijskih otpora i sl.;
 • modelska hidraulička ispitivanja za potrebe projektiranja hidroelektrana: ispitivanja brana, vodostana, preliva, optočnih tunela, brzotoka, bučnica, temeljnih ispusta, linijskih otpora i sl.;
 • specijalna ispitivanja na hidroelektranama: mjerenja vodnog udara, mjerenja i analiza filtracije;
 • modelska hidraulička ispitivanja za potrebe projektiranja regulacija vodotoka: ispitivanja ušća vodotoka, brzotoka;
 • izrada specijalne opreme za hidraulička mjerenja;
 • terenska mjerenja hidrodinamičkih i hidrogeoloških parametara izdani podzemnih voda;
 • limnološka istraživanja jezera i akumulacija;
 • laboratorijska ispitivanja vodonepropusnosti cijevi i drugih materijala;
 • ispitivanja kvaliteta prirodnih i otpadnih voda;
 • terenska i laboratorijska pilot istraživanja tehnologija prečišćavanja pitkih i otpadnih voda.

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...