Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Energetika

1. Hidroenergetika

 • hidrološki i drugi istražni radovi za potrebe projektiranja hidroelektrana;
 • izrada hidroenergetskih studija;
 • izrada studija režima nanosa i prognoze zatrpavanja akumulacija;
 • izrada projektne dokumentacije za velike i male hidroelektrane: idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti i projekti izvedenog stanja;
 • izrada matematskih i fizičkih modela hidroelektrana;
 • izrada studija i projekata vodnih akumulacija.

2. Termoelektrane i drugi energetski objekti

 • hidrološki i drugi istražni radovi za potrebe projektiranja termoelektrana i drugih energetskih objekata;
 • izrada projektne dokumentacije u dijelu vodosnabdijevanja i prikupljanja i tretmana otpadnih voda: idejni projekti, glavni projekti;
 • specijalna mjerenja u cilju utvrđivanja bilansa tehnoloških i otpadnih voda.
   

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...