Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Okoliš

 • procjena uticaja na okoliš;
 • studije potrebne kod izdavanja okolišne dozvole;
 • dubinsko okolišno ispitivanje (“environmental due diligence”);
 • strateška procjena uticaja na okoliš;
 • integralna prevencija i kontrola zagađivanja u industrijskim procesima;
 • studije, planovi i strategije upravljanja okolišem;
 • studije, planovi i strategije upravljanja prirodnim resursima;
 • studije, planovi I strategije zaštite prirodnih resursa;
 • studije, planovi i strategije integralnog upravljanja čvrstim otpadom;
 • projekti sanacije i transformacije neuređenih deponija u sanitarne deponije;
 • istraživanje, izbor lokacije i projektovanje sanitarnih deponija;
 • studije i programi institucionalnih, pravnih i ekonomskih aspekata upravljanja okolišem;
 • studije i programi za jačanje ljudskih resursa i upravljanje kadrovima u sektoru okoliša;
 • izrada zakonskih i podzakonski akata iz oblasti okoliša.

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...