Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Instituta za hidrotehniku

Imajući u vidu da je kvalitet procesa rada i poslovanja najvažniji faktor konkurentnosti i uspješnosti na tržištu, mi težimo ka dostizanju poslovne izvrsnosti, koja će biti prepoznata od strane naših klijenata i šire društvene zajednice. Stoga svoju politiku kvaliteta zasnivamo na sljedećem:

 • Svakom klijentu pristupati jednako profesionalno i kroz komunikaciju raditi na prepoznavanju njegovih tekućih i budućih potreba, interesa i očekivanja;
 • Osigurati zadovoljstvo klijenta pruženim rješenjima koja ispunjavaju, i tamo gdje je to moguće, nadilaze njegova očekivanja;
 • Realizirati usluge u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, tehničkim standardima i najboljom raspoloživom poslovnom praksom;
 • Aktivno planirati i efikasno koristiti raspoložive kadrovske, tehničke i materijalne resurse, te tako zadržati fleksibilnu i dinamičnu organizaciju kod formiranja projektnih timova;
 • Razvijati i poticati naučno-istraživački rad, koristiti napredne tehnologije, te raditi na primjeni rezultata u praksi, za dobrobit društvene zajednice;
 • Pratiti dostignuća iz relevantnih naučnih oblasti, razvijati i usavršavati nastavne kadrove i aktivno učestvovati u nastavno-obrazovnom procesu, koristeći najsavremenije metode i učila;
 • Jačati ljudske resurse kroz prijenos znanja mlađim generacijama zaposlenih istraživača i ostalih, te poticati kontinuirano usavršavanje u struci;
 • Omogućiti svakom pojedincu u organizaciji da napreduje prema ostvarenim rezultatima, te na adekvatne načine motivirati zaposlenike da postižu bolje rezultate;
 • Periodično analizirati napredovanje zaposlenika i postignute rezultate, sistemski prepoznavanti mogućnosti i stalno poticati razvoj kadrova i poboljšanje kvaliteta usluga.

Politika kvaliteta Laboratorije za ispitivanje kvaliteta voda

Laboratorija za ispitivanje kvaliteta voda je sastavni dio Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo. Uspjeh Laboratorije počiva na sposobnosti da pravovremeno i kvalitetno ispuni zahtjeve kupca i njihova očekivanja. Obaveza Laboratorije je unaprijeđenje i održavanje visokog nivoa kvaliteta u svim aspektima procesa ispitivanja i rada.

Naše poslovanje temeljimo na dugogodišnjem iskustvu, kompetentnim i stručnim kadrovima, te dosljednom ispunjavanju zahtjeva standarda BAS EN ISO 17025.
U implementaciji zahtjeva ovog standarda vodimo se sljedećim načelima:

 • dosljedna primjena dobre laboratorijske prakse, otvorena komunikacija, kvalitet laboratorijskih ispitivanja, zadovoljenje interesa kupaca naših usluga, te tajnost podataka kupca,
 • neučestvovanje u djelatnostima koje bi mogle umanjiti povjerenje u kompetentnost,
 • nepristranost i dosljednost u radu,
 • primjena samo validiranih laboratorijskih metoda, na ispitnoj opremi i uz upotrebu materijala garantovanog kvaliteta,
 • stalno unaprjeđenje kompetentnosti i osposobljavanje zaposlenih kao garancije kvaliteta rada,
 • sistemsko prepoznavanje nedostataka, poticanje razvoja i trajno poboljšavanje kvaliteta, vrste i obima naših usluga.

Za provođenje politike kvaliteta i ostvarivanje postavljenih ciljeva odgovorno je prvenstveno rukovodstvo Laboratorije, svi zaposleni u Laboratoriji, kao i zaposleni čiji rad utiče na kvalitet rada Laboratorije.

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...