Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Istorijat

Zavod za hidrotehniku osnovan je 1954. godine Odlukom Univerziteta u Sarajevu. Hidraulička laboratorija izgrađena je već 1957. godine, a Laboratorija za ispitivanje kvaliteta voda i kancelarijski dio zgrade u ulici Stjepana Tomića 1, izgrađeni su 1961. godine. Djelomična privatizacija od zaposlenika i promjena imena u Institut izvršena je 1991. godine.

Povodom 20 godina rada i razvoja, zapisano je „Zavod se u oblasti vodoprivrede bavi organizovano i kompleksno naučno-istraživačkim radom eksperimentalnog karaktera i razvija istraživačke metode, mjerni instrumentarij i primjenu računske tehnike“. O radu na tržištu se kaže „Povezivanje Zavoda sa udruženim radom u privredi i drugim društvenim djelatnostima povoljno se odrazilo ne samo na strukturu finansiranja, nego i na unaprjeđenje naučnog i nastavnog rada“. (pisano, dakle, prije više od 35 godina, a identično važi i danas). Istaknute su i „velike koristi od veze sa nizom srodnih institucija iz Zagreba, Beograda, Ljubljane, Toulouse-u (Francuska), Moskve, Budimpešte, Beča i Kolorada (SAD). Tada je u Zavodu bilo 38 zaposlenih, od čega 18 istraživača, te 48 vanjskih saradnika.

Od samog početka rada, Zavod se intenzivno angažovao na kompleksnim istraživanjima, u čijem programiranju i finansiranju učestvuje i privreda. Najznačajnija od takvih aktivnosti je niz makro-projekata, skraćeno nazvanih „Krš“, i to:

  • „Vodno bogatstvo i hidrologija krša“, 1971 – 1978, Jugoslovensko – američki  projekat; zatim
  • „Vodoprivredni problemi krša“, 1977 – 1980;
  • „Voda kao faktor razvoja na kršu“, 1980 – 1987;
  • „Unaprjeđenje metoda korištenja i zaštite voda u oblasti Mediteranskog krša“, 1986 – 1988;
  • „Hidrodinamika i kvantitativno – kvalitativni režim priobalnog mora“, 1990-1992;

Od 1989. do '92. godine bili su aktuelni naučni projekti „Društveni ciljevi“. Zavod je vodio i koordinirao makroprojekat „Vodni resursi“, koji je imao 11 programa. Za realizaciju ovim programa, bilo je neophodno obrazovanje i usavršavanje kadrova, pa je pri Građevinskom fakultetu organizovan postdiplomski studij iz vodoprivrede i hidrotehnike, oslonjen na realizaciju ovih istraživanja, koji je pohađalo 33 polaznika.

U proteklom periodu, na Institutu je radilo 32 doktora nauka i 18 magistara, najčešće sa 50 % radnog vremena; te blizu 200 inženjera i drugih visoko-obrazovanih profila različitih struka. Poseban pečat ostavilo je nekoliko istinskih naučnika i vizionara, utemeljitelja Univerziteta u Sarajevu i Akademije nauka i umjetnosti BiH:  Aleksander Trumić, Josip Bać, Stjepan Mikulec i Muhamed Riđanović.

Još tokom druge polovine rata 1992-'95, a pogotovo odmah nakon rata, u periodu burne poslijeratne obnove, rekonstrukcije i nastojanja da se priključi evropskim tokovima, Institut je u tome učestvovao veoma dinamično. Bio je partner mnogim međunarodnim organizacijama i konzalting kompanijama u više multidisciplinarnih projekata iz oblasti voda, okoliša i hidrotehničkog građevinarstva.

Stalna saradnja na projektima i u nastavi postoji sa Mašinskim, Elektrotehničkim, Arhitektonsko-urbanističkim, Prirodno-matematičkim, Poljoprivredno-prehrambenim i Šumarskim fakultetom, te Fakultetom zdravstvenih studija i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, zatim Građevinskim fakultetima Univerziteta i Sveučilišta u Mostaru, te srodnim ili komplementarnim konzultantskim firmama iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Tuzle, Bijeljine itd.

Danas na Institutu radi oko 60 stalno zaposlenih, od kojih je gotovo pola veoma mladih, koji timski, skupa sa starijim, nastavljaju rad, doškolovavanje i usavršavanje na tržišnim principima spajanja primjenjene nauke i struke, postavljenim u Institutu prije gotovo 60 godina.

I, na kraju ove kratke istorije Instituta, kao zaključak, može se reći: Postoje četiri vrste ljudi:

  • PRVI – koji rade i stvaraju;
  • DRUGI – koji se čude prvima i onome što su oni stvorili;
  • TREĆI – koji gledaju kako se stvara i stalno nalaze mane stvorenom ; i
  • ČETVRTI – koji stalno sanjaju i očekuju od drugih da stvaraju.

(Prilagođeno iz V. Vujić: „Menadžment ljudskog kapitala“).

Treba li reći, mi pripadamo prvoj vrsti.

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...