Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

IPA Drinkadria

UMREŽAVANJE ZA SIGURNO VODOSNABDIJEVANJE U JADRANSKOM REGIONU – DRINKADRIA

(u sklopu IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje 2007 – 2013)

Projekt DRINKADRIA ima za cilj unaprijediti procedure i protokole za sigurno vodosnabdijevanje u pograničnim područjima imajući istovremeno u vidu upravljanje i zaštitu vodnih resursa u prekograničnom kontekstu.

Projekt se bavi specifičnom problematikom prekograničnih strategija i mjera upravljanja resursima pitke vode uzimajući u obzir klimatske promjene i potrebu za povezivanjem i umrežavanjem sistema vodosnabdijevanja susjednih zemalja. Problemi koje projektna implementacija uzima u obzir su: zastarjela infrastruktura, prekomjerni gubici u sistemima vodosnabdijevanja, klimatske promjene, pojačana potražnja za vodom uslijed razvoja turističkog sektora, snažne sezonske varijacije u potražnji vode, pritisci na vodne resurse, te nedostatak odgovarajućeg pravnog okvira za regulaciju i kontrolu upravljanja prekograničnim vodnim resursima i sistemima vodosnabdijevanja koji dovodi do potencijalnih konflikata susjednih zemalja u pregovorima oko rješavanja problema vodosnabdijevanja.

U sklopu projekta, razviti će se interna web stranica za razmjenu podataka projektnih partnera i javna web stranica na kojoj će se objavljivati značajne informacije o projektu, rezultati aktivnosti u sklopu projekta i provoditi diseminacija tih informacija.

Projekt je sufinansiran sredstvima iz Europske Unije kroz IPA Jadranski program prekogranične saradnje 2007 – 2013. Projekt je započeo u novembru 2013. i trajati će ukupno 29 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.600.000 EUR.

U projekt su uključene partnerske institucije iz zemalja Jadranske regije: Italija, Slovenija, Hrvatska, BiH, Crna Gora, Srbija, Albanija i Grčka.

Kako bi se napravile strategije i procedure za sigurno prekogranično vodosnabdijevanje kroz upravljanje prekograničnim vodnim resursima, u obzir će se uzeti klimatske promjene i specifični socioekonomski kontekst regije. U projektu će se značajni resursi uložiti u unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja (monitoring sistema, smanjenje gubitaka, rekonstrukcija ili izgradnja dijelova sistema).

Vodeći partner u projektu je Consulta d’Ambito per il Servizio idrico Integrato Orientale Triestino / Area Council for Eastern Integrated Water Service of Trieste(CATO)iz Trsta.

Partneri iz BiH su sljedeće institucije:

  • Institut za hidrotehniku Sarajevo (HEIS),
  • JP „Komunalno” d.o.o. Neum, i
  • pridruženi partner iz BiH: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar.

Očekuje se da implementacija projekta DRINKADRIA doprinese poboljšanju kvalitete vodosnabdijevanja i života na području čitave regije.

Institut za hidrotehniku Sarajevo je uključen u sve dijelove projekta DRINKADRIA, a poseban doprinos će dati u sljedećim segmentima:

  1. upravljanje prekograničnim vodnim resursima – fokus na prekograničnim vodnim tijelima (površinske i podzemne vode) sa razvojem zajedničke prekogranične strategije i mjera za upravljanje vodnim resursima.
  2. upravljanje prekograničnim sistemima vodosnabdijevanja – razvoj i implementacija zajedničkog kodeksa dobre prakse i mjera za prekogranične vodovodne sisteme (SLO – ITA, SLO – CRO, CRO – BiH, MNE – ALB).

 

Održana Prva BH nacionalna radionica u okviru projekta Umrežavanje za sigurno vodosnabdijevanje u Jadranskom regionu – DRINKADRIA

Prva BH nacionalna radionica u okviru projekta Umrežavanje za sigurno vodosnabdijevanje u Jadranskom regionu (u sklopu IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje 2007-2013) održana je u petak, 06.06.2014. godine, sa početkom u 11:00 u Hotelu „Sunce“, Neum, Bosna i Hercegovina, u organizaciji Instituta za hidrotehniku Sarajevo (HEIS) i JP „Komunalno” d.o.o. Neum.

Prva BH nacionalna radionica jedna je od radionica koje se održavaju u svim zemljama učesnicama u projektu. Cilj radionice je upoznavanje zainteresiranih strana sa projektom, dosadašnjim realiziranim i planiranim projektnim aktivnostima, te predstavlja poziv zainteresiranim stranama da se uključe u projekt kada je u pitanju međusobna razmjena iskustava vezanih za problematiku prekograničnog upravljanja vodnim resursima i vodovodnim sistemima, kao i da rezultate projekta koriste u svom budućem radu.

Na radionici su učestvovali predstavnici i predstavnice svih relevantnih zainteresiranih strana iz BiH iz sektora voda sa svih nivoa vlasti, kao i komunalnih vodovodnih preduzeća iz pograničnih općina između BiH i Republike Hrvatske.

U radnom dijelu radionice održane su prezentacije eksperata partnera iz BiH o uključivanju komunalnog preduzeća u jedan IPA program. Prezentiran je i pregled realiziranih i planiranih projektnih aktivnosti za naredni period, te aktuelna problematika u BiH po pitanju prekograničnog upravljanja vodovodnim sistemima i vodnim resursima. Na radionici je također održana prezentacija o razumijevanju gubitaka u vodovodnim sistemima, uz osvrt na stanje u regiji i projektnom pilot području Neum.

Nakon završenih prezentacija, održana je terenska posjeta timu za mjerenje gubitaka koji je radio na detekciji gubitaka i curenja u vodovodnom sistemu Neum.

 

 


Obavijest za medije

o sastanku projektnih partnera održanom u Sarajevu od 10-13.03.2015. u okviru projekta Drink Adria

 

Sastanak partnera u okviru projekta Umrežavanje za sigurno vodosnabdijevanje u Jadranskom regionu Drink Adria (u sklopu IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007-2013) održan je u Sarajevu (hotel Bosnia) u periodu od 10-13.03.2015. godine. Sastanak je otvorio Prof. dr Tarik Kupusović, direktor Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu koji je organizator i domaćin pomenutog skupa. Sastanku su prisustvovali predstavnici ukupno 17 institucija iz 8 zemalja Jadranske regije (Italije, Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, Srbije, Albanije i Grčke), gdje su bili uključeni stručnjaci u oblasti hidrologije, hidrotehnike, geologije, hemije, biologije, te društvenih nauka, a u cilju multidisciplinarne analize problematike vodosnabdijevanja u prekograničnim područjima.

Tokom sastanaka, partneri su predstavili rezultate aktivnosti provedenih u protekle dvije godine, te  planove za naredni period. Fokus projekta je na razvoju strategije i procedure za sigurno prekogranično vodosnabdijevanje, te na upravljanju vodnim resursima u prekograničnim područjima uzimajući u obzir važeće zakonske legislative zemalja i ekonomski aspekt upravljanja vodama. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Agencije za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara.

Organizovana je i studijska posjeta Vrelu Bosne, crpilištu Bačevo koje je sastavni dio izvorišta vode za piće Sarajevsko polje. Gosti iz partnerskih institucija tom prilikom upoznali su se sa filterskim postrojenjem za prečišćavanje sirove vode rijeke Bosne. Posjetioci su bili veoma zainteresovani za informacije o specifičnostima izvorišta pitke vode grada Sarajeva, te naročito o problemima upravljanja i održavanja objekata JKP „Vodovoda i kanalizacije“. Za sva pitanja od strane posjetilaca ispred KJKP „Vodovod i kanalizacije“ na raspolaganju je bio g-din Amel Salihagić, dipl.inž.hem. rukovodilac Službe za sanitarnu zaštitu i kontrolu voda.

Partneri su bili izuzetno zadovoljni dosadašnjim rezultatima projekta, a dogovorene su i konkretne aktivnosti između istraživačkih instituta, relevantnih institucija i vodovoda, koje će se realizovati u narednih godinu dana.

 

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...